Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.strangerontheroad.nl.

Stranger on the Road is onderdeel van Digrafium

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Persoonsgegevens
Stranger on the Road kan de volgende gegevens van jou verzamelen

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres

Hoe komt Stranger on the Road aan uw persoonsgegevens?
Als u gebruik maakt van de website of de diensten van Stranger on the Road, laat u soms persoonsgegevens achter. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

– Bij het invullen van het contactformulier op de website
– Bij het doen van een aankoop via de webshop op de website
– Bij het sturen van een rechtstreekse e-mail
– Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?
Stranger on the Road bewaart en gebruikt deze gegevens met deze doelen:
– Het toesturen van gevraagde informatie
– Het leveren van producten uit de webwinkel
– Het verwerken van betalingen
– Het versturen van nieuwsbrieven (na expliciete toestemming en bevestiging)

Cookies
Stranger on the Road maakt alleen gebruik van functionele cookies.  Op het moment dat u een bestelling plaatst in de webwinkel en/of het contactformulier invult.

Bewaren van persoonsgegevens
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft kan er niet bij. Stranger on the Road treeft ernaar je gegevens zo veilig mogelijk op te slaan en te verzenden.

Stranger on the Road bewaart de gegevens tot uitschrijving. U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Stranger on the Road over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Stranger on the Road. Op basis van de uitkomsten kunt u Stranger on the Road ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn en/of verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen.

Bij het uitvoeren van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens 7 jaar bewaard om aan de administratieve verplichting te voldoen. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens
Stranger on the Road gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld:

– Stranger on the Road heeft de website en emailserver ondergebracht bij Antagonist. Stranger on the Road heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Antagonist. Antagonist is gevestigd in Nederland.
– Stranger on the Road maakt gebruik van het boekhoudpakket van Jortt B.V. Stranger on the Road heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Jortt B.V. Jortt is gevestigd in Nederland.
– Voor betalingen in de webwinkel maakt Stranger on the Road gebruik van de Mollie (Nederland). Stranger on the Road heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten. Deze voorwaarden zijn hier te lezen: https://www.mollie.com/nl/privacy. MollieHQ is gevestigd in Nederland.
– Stranger on the Road maakt voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Stranger on the Road heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de eisen van de GDPR.
– Stranger on the Road slaat gegevens op in iCloud. iCloud voldoet aan de eisen van de GDPR.

Stranger on the Road zal nooit uw gegevens verkopen aan of delen met andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat Stranger on the Road contact met u opneemt. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Stranger on the Road behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Stranger on the Road hoopt dat u bij klachten altijd eerst contact opneemt om samen te zoeken naar een oplossing. U heeft echter het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij een datalek zal Stranger on the Road dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
De website en de persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door Stranger on the Road. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen.

Bedrijf: Digrafium / Stranger on the Road
Postadres: Rozenhaag 15, 3831CA Leusden
KvK: 60986123
E-mailadres: info@strangerontheroad.nl

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.